Kontakt: 0911 190 227 | Pon - Pia 08 - 15:00 | Showroom v BN

montáž_okien_dverí_podláh

Montážne práce – okná, dvere, podlahy

Okrem predaja samotných produktov poskytujeme aj prevedenia prác. Pri plastových a hliníkových oknách a dverách ponúkame demontáž pôvodných okien a dverí, montáž nových okien a dverí, murárske vyspravenie špaliet, odvoz a likvidáciu odpadu. Pri interiérových dverách ponúkame montáž, teda osadenie do pripraveného stavebného otvoru, alebo obloženie pôvodných kovových zárubní. Zabezpečujeme aj položenie plávajúcej podlahy.

Montáž: plastové a hliníkové okná a dvere

V cenovej ponuke je štandardne uvedená montáž okien a dverí pomocou nízkoexpanznej peny a kotviacich prvkov. Vzhľadom k stále sa zvyšujúcemu trendu znižovania spotreby a úniku energie, ponúkame aj montáž pomocou paropriepustných a parotesniacich fólií alebo kompri pások od výrobcu Tremco Illbruck. Výber vhodného typu fólie alebo pásky diskutujeme individuálne s každým zákazníkom podľa požiadavky a špecifikácie stavby.

V prípade rekonštrukcie bytu, ponúkame aj vymurovanie pôvodnej drevenej balkónovej steny a následné osadenie okien.

Montážne práce realizujeme prostredníctvom skúsených externých pracovníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s montážou plastových a hliníkových okien a dverí.

Montáž: interiérové dvere

Práce spojené s interiérovými dverami sú suchým procesom (t. j. osadenie obložkových zárubní do vopred pripraveného stavebného otvoru a nasadenie krídla dverí, montáž kľučiek a roziet). Vzhľadom k tomu, že výrobcovia DRE, Invado a PortaDoors vyrábajú dvere typizovanej šírky a výšky, v prípade potreby vieme dvere upraviť, teda skrátiť dverné krídlo, prispôsobiť obložkovú zárubňu a podobne.

Montáž interiérových dverí realizujeme prostredníctvom externého pracovníka, ktorý sa zaoberá stolárskou výrobou, preto vieme riešiť aj neštandardné situácie. V závislosti od počtu dverí, prevedenie montáže väčšinou realizujeme v priebehu jedného alebo dvoch dní.

Montáž: plávajúce podlahy

Montáž plávajúcej podlahy je rovnako ako pri interiérových dverách suchý proces, teda podlaha sa „naklikáva“, nič sa nelepí. Preto je dnes jednoduchšia aj výmena pôvodnej plávajúcej podlahy za novú. V závislosti od modelu a množstva plávajúcej podlahy sa vopred dohodneme na rozsahu potrebných prác.

údržba_okien_dverí_podláh

Údržba – okná, dvere, podlahy

Každá z vecí, ktorú vo svojej domácnosti máte, sa používaním opotrebováva. Rovnako je to aj s okna, dverami alebo podlahami. Preto odporúčame každý z našich produktov ošetrovať v pravidelných intervaloch.

Údržba: plastové a hliníkové okná a dvere

Okná a dvere udržiavajte pravidelne pri bežných domácich prácach (rámy a krídla očistiť od prachu, čím udržujete životnosť farby profilu). Odporúčame raz ročne umyť gumové tesnenie a natrieť ho silikónovým olejom. Na údržbu sú vhodné bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou. Celoobvodové kovanie krídel treba zabezpečiť pred stykom s omietkou pri realizácii rekonštrukcií alebo iných stavebných prác, hlavne realizácii omietok, oprave ostení.

Pre zachovanie dlhej životnosti a funkčnosti otváravo-sklopného kovania odporúčame údržbu raz ročne. Pohyblivé časti kovania, uzávery a uzatváracie čapy je vhodné mazať technickou vazelínou. Na spodné tiahla môžete kvapnúť pár kvapiek oleja. Pri čistení sa treba vyhnúť agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré môžu porušiť ochrannú vrstvu kovania (t.j. ochranu proti korózii).

Recyklujeme – myslíme na životné prostredie

Pri výmene okien a dverí vzniká stavebný odpad, hlavne pri rekonštrukciách. Väčšinou končí tento odpad u spracovateľov stavebného komunálneho odpadu.

My sa snažíme vzniknutého odpadu zbaviť inak. Pri objednávke plastových alebo hliníkových okien a dverí spolu s prácou, máte u nás bezplatne odvoz a likvidáciu odpadu. Čo teda následne robíme so vzniknutým odpadom?

V priestoroch našej spoločnosti v Bánovciach nad Bebravou každé krídlo starostlivo očistíme od skla, ktoré zbierame do zberných nádob. Žalúzie spolu so sklom zo starých okien odovzdávame ako zberné suroviny. Z dreva skladáme palety, ktoré raz alebo dvakrát mesačne vyvážame do Prievidze, kde sa z neho robí drevná štiepka ako palivo pre ďalšie použitie.

Rovnako zaobchádzame s odpadom z obalov na interiérových dverách – triedime zvlášť plast a polystyrén, zvlášť kartón. Tieto zberné suroviny spolu so sklom a žalúziami odvážame na Svinnú.

Týmto spôsobom sa aj my snažíme prispievať k udržaniu nášho životného prostredia aj pre ďalšie generácie. Považujeme to za veľmi dôležité dlhodobo, najmä v tomto období veľkého stavebného rastu.

damiper_záruka

Záručný a pozáručný servis

Štandardne poskytujeme 2-ročnú záručnú dobu na všetky naše tovaru – plastové a hliníkové okná a dvere, interiérové dvere a plávajúce podlahy. V prípade objednania tovaru vrátane práce, rovnaká záručná doba platí aj na prevedenie prác.

Často sa stretáme s otázkou, či záruka nepadá v prípade, že sa práca neobjedná. Môžete si byť istí, že u nás máte záruku bez ohľadu na to, či si objednávate tovar aj prácu, alebo len tovar.

Nahlásenie reklamácie je možné telefonicky, e-mailom, alebo písomne. Všetky bližšie informácie ohľadom nahlásenia reklamácie a presného postupu sú súčasťou každej objednávky, a teda ste s nimi oboznámení už pri objednávaní tovaru.

Záruka: plastové a hliníkové okná a dvere

Pri plastových a hliníkových oknách a dverách ide väčšinou o doštelovanie – to sa vyrieši hneď pri obhliadke. V prípade, že je poškodená časť tovaru (mechanickým poškodením alebo výrobná vada), lehota na odstránenie reklamácie sa predlžuje o čas dodania novej časti tovaru alebo celého tovaru.

Záruka: interiérové dvere

Pri interiérových dverách nie je zriedkavosťou, že sa objednáva samotný tovar bez práce. Dvere a obložky dodané od dodávateľa k nám kontrolujeme pri príjme na sklad vizuálne, hlavne či nie je poškodený ochranný obal a fólia. Tovar neprebalujeme nanovo, aby sme znížili riziko poškodenia pri opätovnom balení a prevoze. Preto sa môže stať, že na vadu výrobku príde zákazník až pri rozbaľovaní tovaru u neho doma.

V takýchto prípadoch treba dodržať nasledovný postup:

  • poškodenú časť odfotiť zblízka, aby bolo vidieť poškodenie detailne
  • poškodenú časť odfotiť zdiaľky s obalom výrobku, aby bolo vidieť, že ste na to prišli pri rozbaľovaní tovaru
  • telefonicky alebo e-mailom nahlásiť reklamáciu
  • poškodený tovar nemontovať, zabaliť do pôvodného obalu a priviezť naspäť k nám

Nižšie uvádzame názorné fotografie, ktorým prosíme venujte zvýšenú pozornosť. Fotografie reklamovaného tovaru (dverí a zárubní) je potrebné zasielať ako je uvedené na príkladoch nižšie, aby boli reklamácie uznané. Uvedené žiadame na základe požiadaviek nášho dodávateľa.

 

Záruka: plávajúce podlahy

Pri plávajúcich podlahách býva najčastejšia chyba poškodenie spojov. Preto treba pri preberaní tovaru dbať na to, aby jednotlivé balíky nemali poškodený obal. Pokiaľ si zákazník neobjedná spolu s podlahou aj jej položenie, podlaha ide priamo ku zákazníkovi, a teda ten vykonáva kontrolu pri preberaní tovaru.

Menej častou situáciou je poškodenie po položení a užívaní podlahy. V takýchto situáciách posielame na obhliadku technika, ktorý zhodnotí príčiny poškodenia. V prvom rade však odporúčame už pri kúpe podlahy dodržať celý technologický postup, teda parozábrana – podložka – podlaha. Pokiaľ sa vynechá parozábrana, v takých prípadoch je reklamácia väčšinou zamietnutá z dôvodu nedodržania technologického postupu (aj keď ide napríklad o poškodenie povrchu podlahy).

Prenájom lešenia

Prenájom lešenia v celkovom objeme 100m2 ponúkame svojim zákazníkom na základe individuálnej dohody. Lešenie je možné prenajať samostatne alebo pri nákupe plastových alebo hliníkových okien a dverí.

>>>Využite AKCIU<<<

Podporte nás na Facebooku a na Google+ a získajte okamžitú 5% ZĽAVU z cien všetkých našich služieb a produktov (platí na neakciový tovar).