Kontakt: 0911 190 227 | Pon - Pia 08 - 15:00 | Showroom v BN

GDPR - Damiper.sk - pixabay - ochrana osobnych udajov - damiper - okna - dvere - podlahyOchrana osobných údajov podľa GDPR

Webové stránky spoločnosti Damiper, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), na ktorých sa práve nachádzate zbierajú a ukladajú informácie o návštevníkoch a užívateľoch stránok. Jedná sa o informácie, ktoré užívateľ stránky zadá do formulárov stránky, najmä e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu pre potreby fakturácie a prípadne aj telefónne číslo.

Používanie súborov cookies a nakladanie s nimi na týchto www stránkach je realizované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Spoločnosť môže používať softvér, ktorý meria a zbiera informácie o IP adrese, prihlasovacích údajoch, heslách užívateľov stránok, návštevnosti stránky vrátane času stráveného na stránke, jeho podstránkach, počtu návštev či iných parametrov správania sa návštevníka stránky. Okrem toho softvér môže zbierať a ukladať komentáre, komunikáciu či profil užívateľa stránok.​ Prečítajte si viac ako jednotlivé služby aplikované na stránkach spoločnosti spracúvajú osobné údaje:

Google formuláre a Google analytics

Registrácia na seminár prebieha prostredníctvom formulára spoločnosti Google LLC (so sídlom v USA). Viac o politike spoločnosti Google LLCa o vyhlásení ochrany osobných údajov nájdete na stránke spoločnosti. Google analytics nástroje používajú tzv. cookies, ktoré zbierajú dáta o návštevníkoch stránok. Akým spôsobom fungujú cookies na našich stránkach a ako spĺňa google ochranu osobných údajov si môžete prečítať na tejto stránke.

Spoločnosť používa osobné ako aj neosobné údaje užívateľa stránok iba nasledovnými spôsobmi:  (1) na zabezpečenie svojich služieb (2) Na zabezpečenie vybavenia objednávok a fakturácii (3) na zabezpečenie klientskej a technickej podpory užívateľa (4) na kontaktovanie užívateľa ohľadom informácií a ponúk či reklamácii (5) na vytvorenie štatistických dát, ktoré spoločnosti pomôžu zlepšiť naše služby (6) na zabezpečenie regulárnych a zákonných požiadaviek.

Facebook

Spoločnosť používa Facebook k šíreniu svojho obsahu prostredníctvom svojho facebook profilu. Prevažne používame konto spoločnosti k šíreniu zaujímavého obsahu, pozvánok na pravideľné semináre prostredníctvom facebook reklám aj formou remarketingu. Facebook zverejnil svoje obchodné podmienky, zásady používania osobných údajova zásady používania cookies tu.

Zendesk

Spoločnosť používa aplikáciu Zendesk výhradne ku komunikácii s vami – našimi potencionálnymi zákazníkmi a zákazníkmi na základe vašeho vlastného vyžiadania. Naše „chat“ okno sa nachádza v pravom dolnom rohu a počas dňa je naša technická podpora pre vás pripravenná asistovať s akýmikoľvek dotazmi. Pri komunikácii môžete požiadať o vymazanie, resp. neukladanie akýchkoľvek údajov, ktoré by aplikácia Zendesk mohla o návštevníkoch ukladať. Stačí požiadavku napísať v závere rozhovoru. Ochrana osobných údajov, použitie cookies a ďalšie vyhlásenia pre používateľov služby Zendesk sú zverejnené na tejto stránke.

WordPress

Spoločnosť má svoje webové stránky umiestnené na portále WordPress.org. Tento portál nám zabezpečuje webové stránky, ktorými predávame svoje služby užívateľom. Dáta klientov a návštevníkov môžu byť ukladané v databázach tejto spoločnosti. Ochrana osobných údajov je zabezpečená spoločnosťou WordPress.org pre všetky dáta.

Spoločnosť má právo kontaktovať užívateľov stránok z dôvodu naplnenia služieb alebo účelov, na ktoré dal užívateľ spoločnosti právo. Okrem toho ho môže spoločnosť kontaktovať najmä v prípade riešenia sporov, otázok týkajúcich sa účtu, zakúpeného či prenajatého software či služieb spoločnosti alebo iných zákonných povinností. Spoločnosť používa na svojich stránkach cookies tretích strán, ktoré zhromažďujú dáta o užívateľoch a návštevníkoch stránok.

V prípade, že nechcete, aby sme vaše dáta spracovávali, kontaktujte nás na adrese info [zavináč] damiper [bodka] sk. Ak by ste mali záujem sprístupniť, opraviť, zmeniť alebo vymazať svoje osobné údaje, požiadajte nás o to na adrese uvedenej vyššie. Spoločnosť si rezervuje právo na modifikáciu vyhlásenia ochrany osobných údajov, preto prosím navštevujte tieto stránky pravidelne. Zmeny a vyjasnenia sa môžu realizovať okamžite zverejnením na webových stránkach spoločnosti. Ak sa ochrana osobných údajov bude meniť formou zásadných zmien v používaní, budeme vás informovať a tieto stránky budú aktualizované.

Čo ak nechcete používať cookies

Štandardné predvolené nastavenia väčšiny internetových prehliadačov umožňuje automatické prijímanie a spracovanie súborov cookies. V prípade, že cookies aktívne vo svojom prehliadači nechcete, je možné nastavenie zmeniť v nastaveniach internetového prehliadača (informácie ako zmeniť nastavenie cookies nájdete v sekcii Help, Nápoveda alebo Pomoc / Pomocník). Nastavenie použitia cookies je platné iba pre ten internetový prehliadač, v ktorom je nastavenie realizované. Zakázanie cookies pravdepodobne ovplyvní funkčnosť všetkých internetových stránok používajúcich cookies zobrazovaných v danom internetovom prehliadači.